Aprender

Du åter må tala vad som är den sunda läran värdigt.

Tito 2:1

Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

1 Tessalonicenses 5:11

Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

Isaías 26:9

Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Salmos 25:5

HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Salmos 25:8,9

Den som älskar tuktan, han älskar kunskap, men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

Provérbios 12:1

Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.

Atos 20:20

Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

Mateus 28:19,20

HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Salmos 25:4

Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

Colossenses 3:16

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

João 14:26

Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.

Filipenses 4:9

Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.»

Mateus 11:29,30

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra; jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Salmos 32:8

Så skall du då förstå i ditt hjärta att HERREN, din Gud, fostrar dig, såsom en man fostrar sin son;

Deuteronômio 8:5

Min son, förkasta icke HERRENS tuktan, och förargas icke, när du agas av honom.

Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.

Provérbios 3:11,12

HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Provérbios 1:7

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark.

Salmos 143:10

Och de upphörde icke att var dag undervisa i helgedomen och hemma i husen och förkunna evangelium om Kristus Jesus.

Atos 5:42

Jesus svarade dem och sade: »Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig.

João 7:16

Om vishetens väg undervisar jag dig, jag leder dig på det rättas stigar.

Provérbios 4:11