Autocontrole

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;

den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

Tito 2:11,12

Den oförnuftiges förtörnelse bliver kunnig samma dag, men den som är klok, han döljer sin skam

Provérbios 12:16

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Gálatas 5:22,23

Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag icke, när jag predikar för andra, själv skall komma till korta vid provet.

1 Coríntios 9:27

Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

2 Timóteo 1:7

Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.

1 Coríntios 9:25

låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.

1 Tessalonicenses 5:6

Ett förbund slöt jag med mina ögon: aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru.

Jó 31:1

Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Romanos 12:2

utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck.

Tiago 1:19

5 Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom.

6 Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.

7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

2 Pedro 1:5-7

Såsom en stad vars murar äro nedbrutna och borta, så är en man som icke kan styra sitt sinne.

Provérbios 25:28

Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut.

Provérbios 29:11

Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Efésios 6:12

Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen.

2 João 1:8

Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

1 Coríntios 10:13

Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.

Provérbios 16:32

Vik ej av, vare sig till höger eller till vänster, vänd din fot bort ifrån vad ont är.

Provérbios 4:27

Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt.

Provérbios 18:21