Dependência

I mitt trångmål åkallade jag HERREN, och HERREN svarade mig och ställde mig på rymlig plats.

Salmos 118:5

När jag tänkte: »Min fot vacklar», då stödde mig din når, o HERRE:

Salmos 94:18

Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.

Romanos 12:16

En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,

Salmos 23:1,2

Icke skall han låta din fot vackla, icke slumrar han som bevarar dig!

Salmos 121:3

Icke som om jag härmed ville säga att något har fattats mig; ty jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter i vilka jag är.

Filipenses 4:11

Ty jag är HERREN, din Gud, som håller dig vid din högra hand och som säger till dig: Frukta icke, jag hjälper dig.

Isaías 41:13

Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.

På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

Provérbios 3:5,6

Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

Salmos 16:8

Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.

João 15:5

HERREN skall strida för eder, och I skolen vara stilla därvid.»

Êxodo 14:14

Det var du som med din hand utrotade hedningarna, men planterade dem; du fördärvade andra folk, men dem lät du utbreda sig.

Salmos 44:3

En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

Salmos 16:1

Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»

Mateus 6:34

Ty vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle förmå att giva sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och ur din hand hava vi givit det åt dig.

1 Crônicas 29:14

Många planer har en man i sitt hjärta, men HERRENS råd, det bliver beståndande.

Provérbios 19:21

Människans hjärta tänker ut en väg, men HERREN är den som styr hennes steg.

Provérbios 16:9

Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud.

Romanos 8:8

Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen.

Salmos 73:26

Det är HERRENS välsignelse som giver rikedom, och egen möda lägger intet därtill

Provérbios 10:22

En vallfartssång; av Salomo. Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt.

Salmos 127:1

Då skola vi icke vika ifrån dig; behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn.

Salmos 80:19

Ty såsom vi i en och samma kropp hava många lemmar, men alla lemmarna icke hava samma förrättning,

så utgöra ock vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig äro vi lemmar, varandra till tjänst.

Romanos 12:4,5

Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.

Isaías 40:29

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

Salmos 121:1,2