Fofoca

Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, men genom sitt förstånd bliva de rättfärdiga räddade.

Provérbios 11:9

En vrång människa kommer träta åstad, och en örontasslare gör vänner oense.

Provérbios 16:28

Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver till välsignelse för dem som höra det.

Efésios 4:29

Den som gömmer på hat är en lögnare med sina läppar, och den som utsprider förtal, han är en dåre.

Provérbios 10:18

Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

Mateus 5:11

Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat;

den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa;

Salmos 15:2,3

Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.

Provérbios 11:13