Gentileza

Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

Filipenses 4:5

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Gálatas 5:22,23

Du skall icke hava hat till din broder i ditt hjärta, men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du icke för hans skull kommer att bära på synd.

Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN.

Levítico 19:17,18

Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

Colossenses 3:12

Förbliven fasta i broderlig kärlek.

Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

Hebreus 13:1,2

Låtom oss därför icke mer döma varandra. Dömen hellre så, att ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som bliver honom till fall.

Romanos 14:13

Colossenses 4:5,6

Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad.

Provérbios 15:1

Milda ord äro honungskakor; de äro ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

Provérbios 16:24

Så sade ju HERREN Sebaot: »Dömen rätta domar, och bevisen varandra kärlek och barmhärtighet.

Förtrycken icke änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra.»

Zacarias 7:9,10

Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

Gálatas 6:10

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tager emot den jag sänder, han tager emot mig; och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.»

João 13:20