Mentira

Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, tala något och icke fullborda det?

Números 23:19

1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar,

3 och som förbjuda äktenskap och vilja att man skall avhålla sig från allahanda mat, som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas av dem som tro och hava lärt känna sanningen.

1 Timóteo 4:1-3

16 Sex ting är det som HERREN hatar, ja, sju äro styggelser för hans själ

17 stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuta oskyldigt blod,

18 ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, fötter som äro snara till att löpa efter vad ont är,

19 den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder.

Provérbios 6:16-19

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

João 8:44

Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Êxodo 20:16

Den får icke bo i mitt hus, som övar svek; den som talar lögn skall ej bestå inför mina ögon.

Salmos 101:7

I skolen icke stjäla eller ljuga eller begå något svek mot varandra.

Levítico 19:11

I skolen icke ljuga på varandra. I haven ju avklätt eder den gamla människan med hennes gärningar

och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne.

Colossenses 3:9,10

De skatter som förvärvas genom falsk tunga, de äro en försvinnande dunst och hasta till döden.

Provérbios 21:6

För sångmästaren; av David; en psalm. Min lovsångs Gud, tig icke.

Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun hava de upplåtit mot mig, de hava talat mot mig med lögnaktig tunga.

Salmos 109:1,2

En styggelse för HERREN äro lögnaktiga låppar, men de som handla redligt behaga honom väl.

Provérbios 12:22

Kvarlevan av Israel skall då icke mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall icke finnas en falsk tunga. Ja, de skola få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem.

Sofonias 3:13

Ett sannfärdigt vittne ljuger icke, men ett falskt vittne främjar lögn.

Provérbios 14:5

Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. »Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas;

Tiago 3:14

Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.

Efésios 4:25

Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.»

Apocalipse 22:15

Stortaliga läppar hövas icke dåren, mycket mindre lögnaktiga läppar en furste.

Provérbios 17:7