Namoro

Men kunna de icke leva återhållsamt, så må de gifta sig; ty det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

1 Coríntios 7:9

Jag besvär eder, I Jerusalems döttrar: Oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill.

Cânticos 8:4

Färdas väl två tillsammans, utan att de hava blivit ense därom?

Amós 3:3

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.

Provérbios 4:23

Gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från HERREN.

Provérbios 19:14

Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»

Gênesis 2:18

Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?

Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?

2 Coríntios 6:14,15

18 Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp.

19 Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?

20 I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

1 Coríntios 6:18-20

Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen;

1 Coríntios 6:13

Faren icke vilse: »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.»

1 Coríntios 15:33

Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Hebreus 13:4

Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.

Colossenses 3:14