Nascimento de Bebê

Och han tog dem upp i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Marcos 10:16

Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.

Salmos 139:13

Om denne gosse bad jag; nu har HERREN givit mig vad jag utbad mig av honom.

1 Samuel 1:27

Lika litet som du vet vart vinden far, eller huru benen bildas i den havandes liv, lika litet förstår du Guds verk, hans som verkar alltsammans.

Eclesiastes 11:5

»Befall dig åt HERREN! Han befrie honom, han rädde honom, ty han har ju behag till honom.»

Salmos 22:9

»Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken.»

Jeremias 1:5

När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen; men när hon har fött barnet, kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda, ty hon gläder sig över att en människa är född till världen.

João 16:21

Ja, ty skulle jag väl låta fostret bliva fullgånget, men icke giva kraft att föda fram det? säger HERREN. Eller skulle jag giva kraft att föda, men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud.

Isaías 66:9

Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.

Salmos 127:3

Och om I såsom Fader åkallen honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandren ock i fruktan under denna edert främlingsskaps tid.

Tiago 1:17

14 Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.

15 Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.

Salmos 139:14-16

Då sade Jesus: »Låten barnen vara, och förmenen dem icke att komma till mig; ty himmelriket hör sådana till.»

Mateus 19:14