Órfãos

Men de rättfärdiga äro glada, de fröjda sig inför Gud och jubla i glädje.

Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn. Gören väg för honom som drager fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, fröjdens inför honom;

Salmos 68:4,5

Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.

Salmos 82:3

Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.

João 14:18

Så sade ju HERREN Sebaot: »Dömen rätta domar, och bevisen varandra kärlek och barmhärtighet.

Förtrycken icke änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra.»

Zacarias 7:9,10

HERREN bevarar främlingar, faderlösa och änkor uppehåller han; men de ogudaktigas väg vänder han i villa.

Salmos 146:9

Tiago 1:27

ty jag räddade den betryckte som ropade, och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade.

Den olyckliges välsignelse kom då över mig, och änkans hjärta uppfyllde jag med jubel.

Jó 29:12,13

22 Änkor och faderlösa skolen I icke behandla illa.

23 Behandlar du dem illa, så skall jag förvisso höra deras rop, när de ropa till mig;

24 och min vrede skall upptändas, och jag skall dräpa eder med svärd; så att edra egna hustrur bliva änkor och edra barn faderlösa.

Êxodo 22:22-24

Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak.

Isaías 1:17