Reconhecer

Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: »Jag vill bekänna för HERREN mina överträdelser»; då förlät du mig min synds missgärning. Sela.

Salmos 32:5

Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

1 Timóteo 6:12

Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har givit oss löftet, han är trofast.

Hebreus 10:23

Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

Romanos 10:9

HERREN är min del, det säger min själ mig; därför vill jag hoppas på honom.

Lamentações 3:24

och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.

Filipenses 2:11

Vem är då denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot; han är ärans konung. Sela.

Salmos 24:10

Ty det är skrivet: »Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän böja sig, och alla tungor skola prisa Gud.»

Romanos 14:11

Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst.

Romanos 10:10

Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.

Apocalipse 3:5