Redentor

För sångmästaren; en psalm av David.

Salmos 31:1

I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Salmos 97:10

hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Tito 2:14

Jag utplånar dina överträdelser såsom ett moln och dina synder såsom en sky. Vänd om till mig, ty jag förlossar dig.

Isaías 44:22

HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.

Salmos 34:19

För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

Gálatas 5:1

HERRE, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk tunga.

Salmos 120:2

Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Isaías 61:1

Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

Mateus 1:21

För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld.

Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

Salmos 18:1,2

Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Isaías 61:10

Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.

João 8:36

Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv.

Romanos 6:22

HERREN, din Gud, bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.»

Sofonias 3:17

Men jag förtröstar på dig, HERRE; jag säger: »Du är min Gud.»

Salmos 31:15

Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull; rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull.

Salmos 79:9

Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.

När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.

Salmos 34:17,18

Mina läppar skola jubla, ty jag vill lovsjunga dig; ja, jubla skall min själ, som du har förlossat.

Salmos 71:23

Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Romanos 8:1,2