Todo Poderoso

Av David; en psalm. Jorden är HERRENS och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.

Salmos 24:1

Rikedom och ära komma från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt; det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt.

1 Crônicas 29:12

Och han sade: »Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Dock icke vad jag vill, utan vad du vill!»

Marcos 14:36

»Ack Herre, HERRE, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Intet är så underbart att du icke skulle förmå det,

Jeremias 32:17

HERREN gör fattig, han gör ock rik; han ödmjukar, men han upphöjer ock.

1 Samuel 2:7

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.

Apocalipse 1:8

Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig.

Salmos 145:3

För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

Efésios 6:10

Han uppenbarar det som är djupt och förborgat, han vet vad i mörkret är, och hos honom bor ljuset.

Daniel 2:22

Och jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd bliva till välsignelse. Jag skall låta regn falla i rätt tid; regnskurar till välsignelse skall det bliva.

Ezequiel 34:26

Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Romanos 1:20

Då skola vi icke vika ifrån dig; behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn.

Salmos 80:19

Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, HERRE, det till fullo.

Salmos 139:4

jag är HERREN, allt kötts Gud; skulle något vara så underbart att jag icke förmådde det?

Jeremias 32:27

Dig, HERRE, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.

1 Crônicas 29:11

Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

Salmos 91:1,2

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,

varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:38,39

Ty för Gud kan intet vara omöjligt.»

Lucas 1:37

Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

1 Timóteo 1:17