Valioso

Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

Gálatas 5:6

29 Säljas icke två sparvar för en skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja.

30 Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.

31 Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.

Mateus 10:29-31

Huru mycket mer värd är nu icke en människa än ett får! Alltså är det lovligt att på sabbaten göra vad gott är.»

Mateus 12:12

Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min;

Êxodo 19:5

Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;

så skall du finna nåd och få gott förstånd, i Guds och i människors ögon.

Provérbios 3:3,4

Den rättfärdiges tunga är utvalt silver, men de ogudaktigas förstånd är föga värt.

Provérbios 10:20

Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig, därför giver jag människor till lösen för dig och folk till lösen för ditt liv.

Isaías 43:4

Säljas icke fem sparvar för två skärvar? Och icke en av dem är förgäten hos Gud.

Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade. Frukten icke; I ären mer värda än många sparvar.

Lucas 12:6,7

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.

Isaías 60:1

En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris.

Provérbios 31:10

Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.

Atos 20:24

Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de?

Mateus 6:26