Vitória

Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.

Efésios 6:13

Och HERREN sade till Josua: »Frukta icke för dem, ty jag har givit dem i dina händer; ingen av dem skall kunna stå dig emot.»

Josué 10:8

Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Romanos 8:31

Ty den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp; men de ogudaktiga störta över ända olyckan.

Provérbios 24:16

Hästar rustas ut för stridens dag, men från HERREN är det som segern kommer.

Provérbios 21:31

ty HERREN, eder Gud, går själv med eder; till att strida för eder mot edra fiender och giva eder seger.»

Deuteronômio 20:4

Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig.

Salmos 91:7

55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

57 Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

1 Coríntios 15:55-57

Det var du som med din hand utrotade hedningarna, men planterade dem; du fördärvade andra folk, men dem lät du utbreda sig.

Ty icke med sitt svärd intogo de landet, och deras egen arm gav dem icke seger, utan din högra hand och din arm och ditt ansiktes ljus, ty du hade behag till dem.

Salmos 44:3,4

Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.

Salmos 108:13

37 Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss.

38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,

39 varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:37-39

Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Filipenses 4:13