Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.

1 Coríntios 12:27