Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.

Jó 19:25