15 Por isto saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei.

Provérbios 7:15