11

1 א                   ויען צפר הנעמתי ויאמר br

2 ב   הרב דברים לא יענה    ואם-איש שפתים יצדק br

3 ג   בדיך מתים יחרישו    ותלעג ואין מכלם br

4 ד   ותאמר זך לקחי    ובר הייתי בעיניך br

5 ה   ואולם--מי יתן אלוה דבר    ויפתח שפתיו עמך br

6 ו   ויגד-לך תעלמות חכמה--    כי-כפלים לתושיה br ודע--    כי-ישה לך אלוה מעונך br

7 ז   החקר אלוה תמצא    אם עד-תכלית שדי תמצא br

8 ח   גבהי שמים מה-תפעל    עמקה משאול מה-תדע br

9 ט   ארכה מארץ מדה    ורחבה מני-ים br

10 י   אם-יחלף ויסגיר    ויקהיל ומי ישיבנו br

11 יא   כי-הוא ידע מתי-שוא    וירא-און ולא יתבונן br

12 יב   ואיש נבוב ילבב    ועיר פרא אדם יולד br

13 יג   אם-אתה הכינות לבך    ופרשת אליו כפיך br

14 יד   אם-און בידך הרחיקהו    ואל-תשכן באהליך עולה br

15 טו   כי-אז תשא פניך ממום    והיית מצק ולא תירא br

16 טז   כי-אתה עמל תשכח    כמים עברו תזכר br

17 יז   ומצהרים יקום חלד    תעפה כבקר תהיה br

18 יח   ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב br

19 יט   ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים br

20 כ   ועיני רשעים תכלינה    ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש