ל דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי br

Salmos 119:30

טו הן יקטלני לא (לו) איחל    אך-דרכי אל-פניו אוכיח br

Jó 13:15

ה בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען br

ו בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך br

Provérbios 3:5,6

טו כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון--בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם

Isaías 30:15