15

1 א                   ויען אליפז התימני ויאמר br

2 ב   החכם יענה דעת-רוח    וימלא קדים בטנו br

3 ג   הוכח בדבר לא-יסכון    ומלים לא-יועיל בם br

4 ד   אף-אתה תפר יראה    ותגרע שיחה לפני-אל br

5 ה   כי יאלף עונך פיך    ותבחר לשון ערומים br

6 ו   ירשיעך פיך ולא-אני    ושפתיך יענו-בך br

7 ז   הראישון אדם תולד    ולפני גבעות חוללת br

8 ח   הבסוד אלוה תשמע    ותגרע אליך חכמה br

9 ט   מה-ידעת ולא נדע    תבין ולא-עמנו הוא br

10 י   גם-שב גם-ישיש בנו--    כביר מאביך ימים br

11 יא   המעט ממך תנחומות אל    ודבר לאט עמך br

12 יב   מה-יקחך לבך    ומה-ירזמון עיניך br

13 יג   כי-תשיב אל-אל רוחך    והצאת מפיך מלין br

14 יד   מה-אנוש כי-יזכה    וכי-יצדק ילוד אשה br

15 טו   הן בקדשו לא יאמין    ושמים לא-זכו בעיניו br

16 טז   אף כי-נתעב ונאלח    איש-שתה כמים עולה br

17 יז   אחוך שמע-לי    וזה-חזיתי ואספרה br

18 יח   אשר-חכמים יגידו    ולא כחדו מאבותם br

19 יט   להם לבדם נתנה הארץ    ולא-עבר זר בתוכם br

20 כ   כל-ימי רשע הוא מתחולל    ומספר שנים נצפנו לעריץ br

21 כא   קול-פחדים באזניו    בשלום שודד יבואנו br

22 כב   לא-יאמין שוב מני-חשך    וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב br

23 כג   נדד הוא ללחם איה    ידע כי-נכון בידו יום-חשך br

24 כד   יבעתהו צר ומצוקה    תתקפהו כמלך עתיד לכידור br

25 כה   כי-נטה אל-אל ידו    ואל-שדי יתגבר br

26 כו   ירוץ אליו בצואר    בעבי גבי מגניו br

27 כז   כי-כסה פניו בחלבו    ויעש פימה עלי-כסל br

28 כח   וישכון ערים נכחדות--בתים לא-ישבו למו    אשר התעתדו לגלים br

29 כט   לא-יעשר ולא-יקום חילו    ולא-יטה לארץ מנלם br

30 ל   לא-יסור מני-חשך--ינקתו תיבש שלהבת    ויסור ברוח פיו br

31 לא   אל-יאמן בשו נתעה    כי-שוא תהיה תמורתו br

32 לב   בלא-יומו תמלא    וכפתו לא רעננה br

33 לג   יחמס כגפן בסרו    וישלך כזית נצתו br

34 לד   כי-עדת חנף גלמוד    ואש אכלה אהלי-שחד br

35 לה   הרה עמל וילד און    ובטנם תכין מרמה