18

1 א                   ויען בלדד השחי ויאמר br

2 ב   עד-אנה תשימון קנצי למלין    תבינו ואחר נדבר br

3 ג   מדוע נחשבנו כבהמה    נטמינו בעיניכם br

4 ד   טרף נפשו באפו    הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו br

5 ה   גם אור רשעים ידעך    ולא-יגה שביב אשו br

6 ו   אור חשך באהלו    ונרו עליו ידעך br

7 ז   יצרו צעדי אונו    ותשליכהו עצתו br

8 ח   כי-שלח ברשת ברגליו    ועל-שבכה יתהלך br

9 ט   יאחז בעקב פח    יחזק עליו צמים br

10 י   טמון בארץ חבלו    ומלכדתו עלי נתיב br

11 יא   סביב בעתהו בלהות    והפיצהו לרגליו br

12 יב   יהי-רעב אנו    ואיד נכון לצלעו br

13 יג   יאכל בדי עורו    יאכל בדיו בכור מות br

14 יד   ינתק מאהלו מבטחו    ותצעדהו למלך בלהות br

15 טו   תשכון באהלו מבלי-לו    יזרה על-נוהו גפרית br

16 טז   מתחת שרשיו יבשו    וממעל ימל קצירו br

17 יז   זכרו-אבד מני-ארץ    ולא-שם לו על-פני-חוץ br

18 יח   יהדפהו מאור אל-חשך    ומתבל ינדהו br

19 יט   לא נין לו ולא-נכד בעמו    ואין שריד במגוריו br

20 כ   על-יומו נשמו אחרנים    וקדמנים אחזו שער br

21 כא   אך-אלה משכנות עול    וזה מקום לא-ידע-אל