24

1 א   מדוע--משדי לא-נצפנו עתים    וידעו לא-חזו ימיו br

2 ב   גבלות ישיגו    עדר גזלו וירעו br

3 ג   חמור יתומים ינהגו    יחבלו שור אלמנה br

4 ד   יטו אבינים מדרך    יחד חבאו עניי-ארץ br

5 ה   הן פראים במדבר--    יצאו בפעלם משחרי לטרף br ערבה לו לחם    לנערים br

6 ו   בשדה בלילו יקצירו (יקצורו)    וכרם רשע ילקשו br

7 ז   ערום ילינו מבלי לבוש    ואין כסות בקרה br

8 ח   מזרם הרים ירטבו    ומבלי מחסה חבקו-צור br

9 ט   יגזלו משד יתום    ועל-עני יחבלו br

10 י   ערום הלכו בלי לבוש    ורעבים נשאו עמר br

11 יא   בין-שורתם יצהירו    יקבים דרכו ויצמאו br

12 יב   מעיר מתים ינאקו--    ונפש-חללים תשוע br ואלוה    לא-ישים תפלה br

13 יג   המה היו--במרדי-אור    לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו br

14 יד   לאור יקום רוצח--יקטל-עני ואביון    ובלילה יהי כגנב br

15 טו   ועין נאף שמרה נשף לאמר--    לא-תשורני עין br וסתר פנים    ישים br

16 טז   חתר בחשך בתים    יומם חתמו-למו לא-ידעו אור br

17 יז   כי יחדו בקר למו צלמות    כי-יכיר בלהות צלמות br

18 יח   קל-הוא על-פני-מים--    תקלל חלקתם בארץ br לא-יפנה    דרך כרמים br

19 יט   ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג    שאול חטאו br

20 כ   ישכחהו רחם מתקו רמה--    עוד לא-יזכר br ותשבר כעץ    עולה br

21 כא   רעה עקרה לא תלד    ואלמנה לא ייטיב br

22 כב   ומשך אבירים בכחו    יקום ולא-יאמין בחיין br

23 כג   יתן-לו לבטח וישען    ועיניהו על-דרכיהם br

24 כד   רומו מעט ואיננו    והמכו ככל יקפצון br וכראש שבלת    ימלו br

25 כה   ואם-לא אפו מי יכזיבני    וישם לאל מלתי