31

1 א   ברית כרתי לעיני    ומה אתבונן על-בתולה br

2 ב   ומה חלק אלוה ממעל    ונחלת שדי ממרמים br

3 ג   הלא-איד לעול    ונכר לפעלי און br

4 ד   הלא-הוא יראה דרכי    וכל-צעדי יספור br

5 ה   אם-הלכתי עם-שוא    ותחש על-מרמה רגלי br

6 ו   ישקלני במאזני-צדק    וידע אלוה תמתי br

7 ז   אם תטה אשרי    מני הדרך br ואחר עיני הלך לבי    ובכפי דבק מאום br

8 ח   אזרעה ואחר יאכל    וצאצאי ישרשו br

9 ט   אם-נפתה לבי על-אשה    ועל-פתח רעי ארבתי br

10 י   תטחן לאחר אשתי    ועליה יכרעון אחרין br

11 יא   כי-הוא (היא) זמה    והיא (והוא) עון פלילים br

12 יב   כי אש היא עד-אבדון תאכל    ובכל-תבואתי תשרש br

13 יג   אם-אמאס--משפט עבדי ואמתי    ברבם עמדי br

14 יד   ומה אעשה כי-יקום אל    וכי-יפקד מה אשיבנו br

15 טו   הלא-בבטן עשני עשהו    ויכננו ברחם אחד br

16 טז   אם-אמנע מחפץ דלים    ועיני אלמנה אכלה br

17 יז   ואכל פתי לבדי    ולא-אכל יתום ממנה br

18 יח   כי מנעורי גדלני כאב    ומבטן אמי אנחנה br

19 יט   אם-אראה אובד מבלי לבוש    ואין כסות לאביון br

20 כ   אם-לא ברכוני חלצו    ומגז כבשי יתחמם br

21 כא   אם-הניפותי על-יתום ידי    כי-אראה בשער עזרתי br

22 כב   כתפי משכמה תפול    ואזרעי מקנה תשבר br

23 כג   כי פחד אלי איד אל    ומשאתו לא אוכל br

24 כד   אם-שמתי זהב כסלי    ולכתם אמרתי מבטחי br

25 כה   אם-אשמח כי-רב חילי    וכי-כביר מצאה ידי br

26 כו   אם-אראה אור כי יהל    וירח יקר הלך br

27 כז   ויפת בסתר לבי    ותשק ידי לפי br

28 כח   גם-הוא עון פלילי    כי-כחשתי לאל ממעל br

29 כט   אם-אשמח בפיד משנאי    והתעררתי כי-מצאו רע br

30 ל   ולא-נתתי לחטא חכי--    לשאל באלה נפשו br

31 לא   אם-לא אמרו מתי אהלי    מי-יתן מבשרו לא נשבע br

32 לב   בחוץ לא-ילין גר    דלתי לארח אפתח br

33 לג   אם-כסיתי כאדם פשעי--    לטמון בחבי עוני br

34 לד   כי אערוץ המון רבה--    ובוז-משפחות יחתני br ואדם    לא-אצא פתח br

35 לה   מי יתן-לי שמע לי--    הן-תוי שדי יענני br וספר כתב    איש ריבי br

36 לו   אם-לא על-שכמי אשאנו    אענדנו עטרות לי br

37 לז   מספר צעדי אגידנו    כמו-נגיד אקרבנו br

38 לח   אם-עלי אדמתי תזעק    ויחד תלמיה יבכיון br

39 לט   אם-כחה אכלתי בלי-כסף    ונפש בעליה הפחתי br

40 מ   תחת חטה יצא חוח--ותחת-שערה באשה    תמו דברי איוב