33

1 א   ואולם--שמע-נא איוב מלי    וכל-דברי האזינה br

2 ב   הנה-נא פתחתי פי    דברה לשוני בחכי br

3 ג   ישר-לבי אמרי    ודעת שפתי ברור מללו br

4 ד   רוח-אל עשתני    ונשמת שדי תחיני br

5 ה   אם-תוכל השיבני    ערכה לפני התיצבה br

6 ו   הן-אני כפיך לאל    מחמר קרצתי גם-אני br

7 ז   הנה אמתי לא תבעתך    ואכפי עליך לא-יכבד br

8 ח   אך אמרת באזני    וקול מלין אשמע br

9 ט   זך אני בלי-פשע    ח ף אנכי ולא עון לי br

10 י   הן תנואות עלי ימצא    יחשבני לאויב לו br

11 יא   ישם בסד רגלי    ישמר כל-ארחתי br

12 יב   הן-זאת לא-צדקת אענך    כי-ירבה אלוה מאנוש br

13 יג   מדוע אליו ריבות    כי כל-דבריו לא יענה br

14 יד   כי-באחת ידבר-אל    ובשתים לא ישורנה br

15 טו   בחלום חזיון לילה--בנפל תרדמה על-אנשים    בתנומות עלי משכב br

16 טז   אז יגלה אזן אנשים    ובמסרם יחתם br

17 יז   להסיר אדם מעשה    וגוה מגבר יכסה br

18 יח   יחשך נפשו מני-שחת    וחיתו מעבר בשלח br

19 יט   והוכח במכאוב על-משכבו    וריב (ורוב) עצמיו אתן br

20 כ   וזהמתו חיתו לחם    ונפשו מאכל תאוה br

21 כא   יכל בשרו מראי    ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו br

22 כב   ותקרב לשחת נפשו    וחיתו לממתים br

23 כג   אם-יש עליו מלאך--מליץ אחד מני-אלף    להגיד לאדם ישרו br

24 כד   ויחננו--ויאמר פדעהו מרדת שחת    מצאתי כפר br

25 כה   רטפש בשרו מנער    ישוב לימי עלומיו br

26 כו   יעתר אל-אלוה וירצהו    וירא פניו בתרועה br וישב לאנוש    צדקתו br

27 כז   ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי    ולא-שוה לי br

28 כח   פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת    וחיתי (וחיתו) באור תראה br

29 כט   הן-כל-אלה יפעל-אל--    פעמים שלוש עם-גבר br

30 ל   להשיב נפשו מני-שחת--    לאור באור החיים br

31 לא   הקשב איוב שמע-לי    החרש ואנכי אדבר br

32 לב   אם-יש-מלין השיבני    דבר כי-חפצתי צדקך br

33 לג   אם-אין אתה שמע-לי    החרש ואאלפך חכמה