36

1 א                   ויסף אליהוא ויאמר br

2 ב   כתר-לי זעיר ואחוך    כי עוד לאלוה מלים br

3 ג   אשא דעי למרחוק    ולפעלי אתן-צדק br

4 ד   כי-אמנם לא-שקר מלי    תמים דעות עמך br

5 ה   הן-אל כביר ולא ימאס    כביר כח לב br

6 ו   לא-יחיה רשע    ומשפט עניים יתן br

7 ז   לא-יגרע מצדיק    עיניו br ואת-מלכים לכסא    וישיבם לנצח ויגבהו br

8 ח   ואם-אסורים בזקים    ילכדון בחבלי-עני br

9 ט   ויגד להם פעלם    ופשעיהם כי יתגברו br

10 י   ויגל אזנם למוסר    ויאמר כי-ישובון מאון br

11 יא   אם-ישמעו ויעבדו    יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים br

12 יב   ואם-לא ישמעו בשלח יעברו    ויגועו בבלי-דעת br

13 יג   וחנפי-לב ישימו אף    לא ישועו כי אסרם br

14 יד   תמת בנער נפשם    וחיתם בקדשים br

15 טו   יחלץ עני בעניו    ויגל בלחץ אזנם br

16 טז   ואף הסיתך מפי-צר--    רחב לא-מוצק תחתיה br ונחת שלחנך    מלא דשן br

17 יז   ודין-רשע מלאת    דין ומשפט יתמכו br

18 יח   כי-חמה פן-יסיתך בספק    ורב-כפר אל-יטך br

19 יט   היערך שועך לא בצר    וכל מאמצי-כח br

20 כ   אל-תשאף הלילה--    לעלות עמים תחתם br

21 כא   השמר אל-תפן אל-און    כי-על-זה בחרת מעני br

22 כב   הן-אל ישגיב בכחו    מי כמהו מורה br

23 כג   מי-פקד עליו דרכו    ומי-אמר פעלת עולה br

24 כד   זכר כי-תשגיא פעלו--    אשר שררו אנשים br

25 כה   כל-אדם חזו-בו    אנוש יביט מרחוק br

26 כו   הן-אל שגיא ולא נדע    מספר שניו ולא-חקר br

27 כז   כי יגרע נטפי-מים    יזקו מטר לאדו br

28 כח   אשר-יזלו שחקים    ירעפו עלי אדם רב br

29 כט   אף אם-יבין מפרשי-עב    תשאות סכתו br

30 ל   הן-פרש עליו אורו    ושרשי הים כסה br

31 לא   כי-בם ידין עמים    יתן-אכל למכביר br

32 לב   על-כפים כסה-אור    ויצו עליה במפגיע br

33 לג   יגיד עליו רעו    מקנה אף על-עולה