40

1 א                   ויען יהוה את-איוב ויאמר br

2 ב   הרב עם-שדי יסור    מוכיח אלוה יעננה

3 ג                   ויען איוב את-יהוה ויאמר br

4 ד   הן קלתי מה אשיבך    ידי שמתי למו-פי br

5 ה   אחת דברתי ולא אענה    ושתים ולא אוסיף

6 ו   ויען-יהוה את-איוב מנסערה (מן סערה)    ויאמר br

7 ז   אזר-נא כגבר חלציך    אשאלך והודיעני br

8 ח   האף תפר משפטי    תרשיעני למען תצדק br

9 ט   ואם-זרוע כאל לך    ובקול כמהו תרעם br

10 י   עדה נא גאון וגבה    והוד והדר תלבש br

11 יא   הפץ עברות אפך    וראה כל-גאה והשפילהו br

12 יב   ראה כל-גאה הכניעהו    והדך רשעים תחתם br

13 יג   טמנם בעפר יחד    פניהם חבש בטמון br

14 יד   וגם-אני אודך    כי-תושע לך ימינך br

15 טו   הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך    חציר כבקר יאכל br

16 טז   הנה-נא כחו במתניו    ואונו בשרירי בטנו br

17 יז   יחפץ זנבו כמו-ארז    גידי פחדו ישרגו br

18 יח   עצמיו אפיקי נחשה    גרמיו כמטיל ברזל br

19 יט   הוא ראשית דרכי-אל    העשו יגש חרבו br

20 כ   כי-בול הרים ישאו-לו    וכל-חית השדה ישחקו-שם br

21 כא   תחת-צאלים ישכב--    בסתר קנה ובצה br

22 כב   יסכהו צאלים צללו    יסבוהו ערבי-נחל br

23 כג   הן יעשק נהר לא יחפוז    יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו br

24 כד   בעיניו יקחנו    במוקשים ינקב-אף br [ (Job 40:25) כה   תמשך לויתן בחכה    ובחבל תשקיע לשנו br ] [ (Job 40:26) כו   התשים אגמן באפו    ובחוח תקב לחיו br ] [ (Job 40:27) כז   הירבה אליך תחנונים    אם-ידבר אליך רכות br ] [ (Job 40:28) כח   היכרת ברית עמך    תקחנו לעבד עולם br ] [ (Job 40:29) כט   התשחק-בו כצפור    ותקשרנו לנערותיך br ] [ (Job 40:30) ל   יכרו עליו חברים    יחצוהו בין כנענים br ] [ (Job 40:31) לא   התמלא בשכות עורו    ובצלצל דגים ראשו br ] [ (Job 40:32) לב   שים-עליו כפך    זכר מלחמה אל-תוסף ]