9

1 א                   ויען איוב ויאמר br

2 ב   אמנם ידעתי כי-כן    ומה-יצדק אנוש עם-אל br

3 ג   אם-יחפץ לריב עמו--    לא-יעננו אחת מני-אלף br

4 ד   חכם לבב ואמיץ כח--    מי-הקשה אליו וישלם br

5 ה   המעתיק הרים ולא ידעו--    אשר הפכם באפו br

6 ו   המרגיז ארץ ממקומה    ועמודיה יתפלצון br

7 ז   האמר לחרס ולא יזרח    ובעד כוכבים יחתם br

8 ח   נטה שמים לבדו    ודורך על-במתי ים br

9 ט   עשה-עש כסיל וכימה    וחדרי תמן br

10 י   עשה גדלות עד-אין חקר    ונפלאות עד-אין מספר br

11 יא   הן יעבר עלי ולא אראה    ויחלף ולא-אבין לו br

12 יב   הן יחתף מי ישיבנו    מי-יאמר אליו מה-תעשה br

13 יג   אלוה לא-ישיב אפו    תחתו שחחו עזרי רהב br

14 יד   אף כי-אנכי אעננו    אבחרה דברי עמו br

15 טו   אשר אם-צדקתי לא אענה    למשפטי אתחנן br

16 טז   אם-קראתי ויענני--    לא-אאמין כי-יאזין קולי br

17 יז   אשר-בשערה ישופני    והרבה פצעי חנם br

18 יח   לא-יתנני השב רוחי    כי ישבעני ממררים br

19 יט   אם-לכח אמיץ הנה    ואם-למשפט מי יועידני br

20 כ   אם-אצדק פי ירשיעני    תם-אני ויעקשני br

21 כא   תם-אני לא-אדע נפשי    אמאס חיי br

22 כב   אחת היא    על-כן אמרתי--תם ורשע הוא מכלה br

23 כג   אם-שוט ימית פתאם--    למסת נקים ילעג br

24 כד   ארץ נתנה ביד-רשע--    פני-שפטיה יכסה br אם-לא אפוא    מי-הוא br

25 כה   וימי קלו מני-רץ    ברחו לא-ראו טובה br

26 כו   חלפו עם-אניות אבה    כנשר יטוש עלי-אכל br

27 כז   אם-אמרי אשכחה שיחי    אעזבה פני ואבליגה br

28 כח   יגרתי כל-עצבתי    ידעתי כי-לא תנקני br

29 כט   אנכי ארשע    למה-זה הבל איגע br

30 ל   אם-התרחצתי במו- (במי-) שלג    והזכותי בבר כפי br

31 לא   אז בשחת תטבלני    ותעבוני שלמותי br

32 לב   כי-לא-איש כמוני אעננו    נבוא יחדו במשפט br

33 לג   לא יש-בינינו מוכיח--    ישת ידו על-שנינו br

34 לד   יסר מעלי שב big ט /big ו    ואמתו אל-תבעתני br

35 לה   אדברה ולא איראנו    כי לא-כן אנכי עמדי