22 כב ואת זכר--לא תשכב משכבי אשה  תועבה הוא

Levítico 18:22