Agradecimento pela Família

3 ג הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן br

4 ד כחצים ביד-גבור--    כן בני הנעורים br

5 ה אשרי הגבר--    אשר מלא את-אשפתו מהם br לא-יבשו--    כי-ידברו את-אויבים בשער

Salmos 127:3-5

א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו br

ב ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו br

Salmos 103:1,2

יד ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל

טו והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים

Rute 4:14,15

ו עטרת זקנים בני בנים    ותפארת בנים אבותם br

Provérbios 17:6

ד לא נכחד מבניהם--    לדור אחרון מספרים תהלות יהוה br ועזוזו ונפלאתיו    אשר עשה br

Salmos 78:4

כח הבו ליהוה משפחות עמים-- {ס}  הבו ליהוה כבוד ועז  {ר} br

1 Crônicas 16:28

כז אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו

1 Samuel 1:27

יט חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך

Isaías 38:19