Provérbios 11

1 RAB hileli teraziden iğrenir, 2 Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır.

2 Küstahlığın ardından utanç gelir, 2 Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.

3 Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir, 2 Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür.

4 Gazap günü servet işe yaramaz, 2 Oysa doğruluk ölümden kurtarır.

5 Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler, 2 Kötü kişiyse kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer.

6 Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır, 2 Ama haini kendi hırsı ele verir.

7 Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur, 2 Güvendiği güç de biter.

8 Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur, 2 Onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker.

9 Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür, 2 Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur.

10 Doğruların başarısına kent bayram eder, 2 Kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır.

11 Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir, 2 Ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder.

12 Başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur, 2 Akıllı kişiyse dilini tutar.

13 Dedikoducu sır saklayamaz, 2 Oysa güvenilir insan sırdaş olur.

14 Yol göstereni olmayan ulus düşer, 2 Danışmanı bol olan zafere gider.

15 Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür, 2 Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar.

16 Sevecen kadın onurfç, 2 Zorbalarsa yalnızca servet kazanır. geçiyor: ‹‹Ama doğruluktan nefret eden kadın onursuzluk tahtıdır. Tembeller servetten yoksun olur.››

17 İyilikseverin yararı kendinedir, 2 Gaddarsa kendi başına bela getirir.

18 Kötü kişinin kazancı aldatıcıdır, 2 Doğruluk ekenin ödülüyse güvenlidir.

19 Yürekten doğru olan yaşama kavuşur, 2 Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar.

20 RAB sapık yürekliden iğrenir, 2 Dürüst yaşayandan hoşnut kalır.

21 Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz, 2 Doğruların soyuysa kurtulur.

22 Sağduyudan yoksun kadının güzelliği, 2 Domuzun burnundaki altın halkaya benzer.

23 Doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır, 2 Kötülerin umutlarıysa gazapla.

24 Eliaçık olan daha çok kazanır, 2 Hak yiyenin sonuysa yoksulluktur.

25 Cömert olan bolluğa erecek, 2 Başkasına su verene su verilecek.

26 Halk buğday istifleyeni lanetler, 2 Ama buğday satanı kutsar.

27 İyiliği amaç edinen beğeni kazanır, 2 Kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar.

28 Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek, 2 Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.

29 Ailesine sıkıntı çektirenin mirası yeldir, 2 Ahmaklar da bilgelerin kulu olur.

30 Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer, 2 Bilge kişi insanları kazanır.

31 Bu dünyada doğru kişi bile cezalandırılırsa, 2 Kötülerle günahlıların cezalandırılacağı kesindir.