Provérbios 22

1 İyi ad büyük servetten, 2 Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.

2 Zenginle yoksulun ortak yönü şu: 2 Her ikisini de RAB yarattı.

3 İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, 2 Bönse öne atılır ve zarar görür.

4 Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, 2 Zenginlik, onur ve yaşamdır.

5 Kötünün yolu diken ve tuzakla doludur. 2 Canını korumak isteyen bunlardan uzak durur.

6 Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, 2 Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

7 Zengin yoksullara egemen olur, 2 Borç alan borç verenin kulu olur.

8 Fesat eken dert biçer, 2 Gazabının değneği yok olur.

9 Cömert olan kutsanır, 2 Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.

10 Alaycıyı kov, kavga biter; 2 Çekişme ve aşağılamalar da sona erer.

11 Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven, 2 Kralın dostluğunu kazanır.

12 RAB bilgiyi gözetip korur, 2 Hainin sözlerini ise altüst eder.

13 Tembel der ki, ‹‹Dışarda aslan var, 2 Sokağa çıksam beni parçalar.››

14 Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir, 2 RABbin gazabına uğrayan oraya düşer.

15 Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, 2 Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.

16 Servetini büyütmek için yoksulu ezenle 2 Zengine armağan verenin sonu yoksulluktur.

17 Kulak ver, bilgelerin sözlerini dinle, 2 Öğrettiğimi zihnine işle.

18 Sözlerimi yüreğinde saklarsan mutlu olursun, 2 Onlar hep hazır olsun dudaklarında.

19 RABbe güvenmen için 2 Bugün bunları sana, evet sana da bildiriyorum.

20 Senin için otuz söz yazdım, 2 Bilgi ve öğüt sözleri...

21 Öyle ki, güvenilir, doğru sözleri bilesin, 2 Böylece seni gönderene güvenilir yanıt verebilesin.

22 Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma, 2 Düşkünü mahkemede ezme. Masoretik metinde geçmemektedir.

23 Çünkü onların davasını RAB yüklenecek 2 Ve onları soyanların canını alacak.

24 Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; 2 Tez öfkelenenle yola çıkma.

25 Yoksa onun yollarına alışır, 2 Kendini tuzağa düşmüş bulursun.

26 El sıkışıp 2 Başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın.

27 Ödeyecek paran olmazsa, 2 Altındaki döşeğe bile el koyarlar.

28 Atalarının belirlediği 2 Eski sınır taşlarının yerini değiştirme.

29 İşinde usta birini görüyor musun? 2 Öylesi sıradan kişilere değil, 2 Krallara bile hizmet eder.