1 Oğlum, unutma öğrettiklerimi, 2 Aklında tut buyruklarımı.

2 Çünkü bunlar ömrünü uzatacak, 2 Yaşam yıllarını, esenliğini artıracaktır.

3 Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma, 2 Bağla onları boynuna, 2 Yaz yüreğinin levhasına.

4 Böylece Tanrının ve insanların gözünde 2 Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.

5 RABbe güven bütün yüreğinle, 2 Kendi aklına bel bağlama.

6 Yaptığın her işte RABbi an, 2 O senin yolunu düze çıkarır.

7 Kendini bilge biri olarak görme, 2 RABden kork, kötülükten uzak dur.

8 Böylece bedenin sağlık 2 Ve ferahlık bulur.

9 Servetinle ve ürününün turfandasıyla 2 RABbi onurlandır.

10 O zaman ambarların tıka basa dolar, 2 Teknelerin yeni şarapla dolup taşar.

11 Oğlum, RABbin terbiye edişini hafife alma, 2 Onun azarlamasından usanma.

12 Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi, 2 Sevdiğini azarlar.

13 Bilgeliğe erişene, 2 Aklı bulana ne mutlu!

14 Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir. 2 Onun yararı altından daha çoktur.

15 Daha değerlidir mücevherden, 2 Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.

16 Sağ elinde uzun ömür, 2 Sol elinde zenginlik ve onur vardır.

17 Yolları sevinç yollarıdır, 2 Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır.

18 Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara, 2 Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!

19 RAB dünyanın temelini bilgelikle attı, 2 Gökleri akıllıca yerleştirdi.

20 Bilgisiyle enginler yarıldı, 2 Bulutlar suyunu verdi.

21 Oğlum, sağlam öğüde, sağgörüye tutun. 2 Sakın gözünü ayırma onlardan.

22 Onlar sana yaşam verecek 2 Ve boynuna güzel bir süs olacak.

23 O zaman güvenlik içinde yol alırsın, 2 Sendelemeden.

24 Korkusuzca yatar, 2 Tatlı tatlı uyursun.

25 Beklenmedik felaketten, 2 Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.

26 Çünkü senin güvencen RABdir, 2 Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.

27 Elinden geldikçe, 2 İyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme.

28 Elinde varken komşuna, 2 ‹‹Bugün git, yarın gel, o zaman veririm›› deme.

29 Sana güvenerek yanında yaşayan komşuna 2 Kötülük tasarlama.

30 Sana kötülük etmemiş biriyle 2 Yok yere çekişme.

31 Zorba kişiye imrenme, 2 Onun yollarından hiçbirini seçme.

32 Çünkü RAB sapkınlardan tiksinir, 2 Ama doğruların candan dostudur.

33 RAB kötülerin evini lanetler, 2 Doğruların oturduğu yeriyse kutsar.

34 RAB alaycılarla alay eder, 2 Ama alçakgönüllülere lütfeder.

35 Bilge kişiler onuru miras alacak, 2 Akılsızlara yalnız utanç kalacak.