Agradecimento

Tanrının Mesih İsada size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum.

1 Coríntios 1:4

Şükredin RABbe, çünkü O iyidir, 2 |iSevgisi sonsuzdur;

Salmos 136:1

24 RAB sizi kutsasın 2 Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin 2 Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin 2 Ve size esenlik versin.›

Números 6:24-26

Ama şükranla kurban sunacağım sana, 2 Adağımı yerine getireceğim. 2 Kurtuluş senden gelir, ya RAB!››

Jonas 2:9

Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

Salmos 100:4

Öz Oğlunu bile esirgemeyip Onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, Onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?

Romanos 8:32

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Filipenses 4:6

durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

Efésios 5:20

Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin.

Colossenses 4:2

Atos 24:3

Efésios 1:16

Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; 2 Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.››

Salmos 50:23

Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrıya şükürler olsun!

1 Coríntios 15:57

Kardeşler, sizin için her zaman Tanrıya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor.

2 Tessalonicenses 1:3

14 İsa onları görünce, ‹‹Gidin, kâhinlere görünün›› dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler.

15 Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrıyı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsanın ayaklarına kapanıp Ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi.

17 İsa, ‹‹İyileşenler on kişi değil miydi?›› diye sordu. ‹‹Öbür dokuzu nerede?

18 Tanrıyı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?››

19 Sonra adama, ‹‹Ayağa kalk, git›› dedi. ‹‹İmanın seni kurtardı.››

Lucas 17:14-19

İlkin hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrıma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor.

Romanos 1:8

Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.

Romanos 11:36

Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

1 Tessalonicenses 5:18

Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun!

2 Coríntios 9:15

Tanrıyı bildikleri halde Onu Tanrı olarak yüceltmediler, Ona şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü.

Romanos 1:21

Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki, Tanrıyı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım.

Hebreus 12:28

15 Mesihin esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

16 Mesihin sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrıya nağmeler yükseltin.

17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsanın adıyla, Onun aracılığıyla Baba Tanrıya şükrederek yapın.

Colossenses 3:15-17

Ya RAB, sana şükretmek, 2 Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 2 Sabah sevgini, 2 Gece sadakatini, 2 On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

Salmos 92:1,2

12 Köyün birine girerken Onu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, ‹‹İsa, Efendimiz, halimize acı!›› diye seslendiler.

14 İsa onları görünce, ‹‹Gidin, kâhinlere görünün›› dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler.

15 Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrıyı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsanın ayaklarına kapanıp Ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi.

17 İsa, ‹‹İyileşenler on kişi değil miydi?›› diye sordu. ‹‹Öbür dokuzu nerede?

18 Tanrıyı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?››

19 Sonra adama, ‹‹Ayağa kalk, git›› dedi. ‹‹İmanın seni kurtardı.››

Lucas 17:12-19

Durmadan, gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrıya şükrediyorum.

2 Timóteo 1:3

RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

Salmos 107:1

Mesihin esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

Colossenses 3:15

Şükranla huzuruna çıkalım, 2 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!

Çünkü RAB ulu Tanrıdır, 2 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

Salmos 95:2,3

Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz, 2 Görkemli adını överiz.

1 Crônicas 29:13

Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrıya şükran nedeni oluyor.

2 Coríntios 9:11

Mesihin sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrıya nağmeler yükseltin.

Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsanın adıyla, Onun aracılığıyla Baba Tanrıya şükrederek yapın.

Colossenses 3:16,17

Tanrım sensin, şükrederim sana, 2 Tanrım sensin, yüceltirim seni.

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

Salmos 118:28,29