Criação

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, 2 Nereden yardım gelecek?

Yeri göğü yaratan 2 RABden gelecek yardım.

Salmos 121:1,2

‹‹Ey Egemen RAB! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok.

Jeremias 32:17

Dağlar var olmadan, 2 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, 2 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

Salmos 90:2

Kendine biçim verenle çekişenin vay haline! 2 Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, 2 Kendisine biçim verene, ‹‹Ne yapıyorsun? 2 Yarattığın nesnenin tutacağı yok›› diyebilir mi?

Isaías 45:9

Çünkü biz Tanrının yapıtıyız, Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsada yaratıldık.

Efésios 2:10

Gelin, tapınalım, eğilelim, 2 Bizi yaratan RABbin önünde diz çökelim.

Salmos 95:6

Gökler RABbin sözüyle, 2 Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

Salmos 33:6

Bugün RABbin yarattığı gündür, 2 Onun için sevinip coşalım!

Salmos 118:24

Sonra, ‹‹Ademin yalnız kalması iyi değil›› dedi, ‹‹Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.››

Gênesis 2:18

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

Gênesis 1:27

Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor.

Romanos 8:19

Her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin yapıcısı ise Tanrıdır.

Hebreus 3:4

Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.

Romanos 11:36

Yeri göğü yaratan 2 RAB'bin adı yardımcımızdır.

Salmos 124:8

O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.

Tiago 1:18

Bilmiyor musun, duymadın mı? 2 Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, 2 Ne yorulur ne de zayıflar, 2 Onun bilgisi kavranamaz.

Isaías 40:28

Bir kimse Mesihteyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

2 Coríntios 5:17

Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.

Gênesis 2:3

Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: ‹‹Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzunun olsun!››

Apocalipse 5:13

Tanrı, ‹‹İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım›› dedi, ‹‹Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.››

Gênesis 1:26

Yukarı odalarını gökyüzünde yapan, 2 Kubbesini yeryüzünde kuran, 2 Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken Odur; 2 Onun adı RABdir.

Amós 9:6

Nitekim, ‹Onda yaşıyor ve hareket ediyoruz; Onda varız.› Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi, ‹Biz de Onun soyundanız.›

Atos 17:28

Tanrının görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri Onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Romanos 1:20

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrının Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

Gênesis 1:1,2

İç varlığımı sen yarattın, 2 Annemin rahminde beni sen ördün.

Sana övgüler sunarım, 2 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. 2 Ne harika işlerin var! 2 Bunu çok iyi bilirim.

Salmos 139:13,14