Dia dos Pais

20 ‹‹Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü.

21 Oğlu ona, ‹Baba› dedi, ‹Tanrıya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim.›

22 ‹‹Babası ise kölelerine, ‹Çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin!› dedi. ‹Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin!

23 Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim.

Lucas 15:20-23

3 Çocuklar RABbin verdiği bir armağandır, 2 Rahmin ürünü bir ödüldür.

4 Yiğidin elinde nasılsa oklar, 2 Öyledir gençlikte doğan çocuklar.

5 Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! 2 Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken 2 Utanç duymayacaklar. kapısında yapılırdı.

Salmos 127:3-5

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. 2 Seven baba özenle terbiye eder.

Provérbios 13:24

Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

1 Coríntios 16:13

İçinizden RABbe kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat Irmağının ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RABbe kulluk edeceğiz.››

Josué 24:15

Doğru kişinin babası coştukça coşar, 2 Bilgece davranan oğulun babası sevinir.

Provérbios 23:24

Doğru ve dürüst bir babaya 2 Sahip olan çocuklara ne mutlu!

Provérbios 20:7

‹‹Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RABbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

Êxodo 20:12

RABden korkan tam güvenliktedir, 2 RAB onun çocuklarına da sığınak olacaktır.

Provérbios 14:26

Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, 2 Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

Provérbios 22:6