Materialismo

İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir?

Mateus 16:26

Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.

2 Coríntios 4:18

Zengin servetini bir kale, 2 Aşılmaz bir sur sanır.

Provérbios 18:11

Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim.

1 Timóteo 2:9,10

Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır.

1 Timóteo 6:6

Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz.

Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz.

1 Timóteo 6:7,8

İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?

Marcos 8:36

Yoksul olup RABden korkmak, 2 Zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir.

Provérbios 15:16

Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrıya umut bağlasınlar.

1 Timóteo 6:17

Parayı seven paraya doymaz, 2 Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. 2 Bu da boştur.

Eclesiastes 5:10

Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar.

1 Timóteo 6:9

Sahtekârlığı, yalanı benden uzak tut, 2 Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver; 2 Payıma düşen ekmeği ver, yeter.

Provérbios 30:8

Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini -fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü- öldürün.

Colossenses 3:5

Sonra onlara, ‹‹Dikkatli olun!›› dedi. ‹‹Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, malının çokluğuna bağlı değildir.››

Lucas 12:15

Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.

Mateus 6:21

Gazap günü servet işe yaramaz, 2 Oysa doğruluk ölümden kurtarır.

Provérbios 11:4

İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için ‹‹Bu benimdir›› demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı.

Atos 4:32

İyi ad büyük servetten, 2 Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.

Provérbios 22:1

Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir, 2 Akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir.

Provérbios 16:16

‹‹Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar.

Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar.

Mateus 6:19,20

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: ‹‹Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.››

Hebreus 13:5

İsa ona, ‹‹Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle›› dedi.

Mateus 19:21

Servet göz açıp kapayana dek yok olur, 2 Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.

Provérbios 23:5

Bütün gün isteklerini sıralar durur, 2 Oysa doğru kişi esirgemeden verir.

Provérbios 21:26

Annesinin rahminden çıplak çıkar insan. 2 Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider, 2 Emeğinden hiçbir şey götürmez elinde.

Eclesiastes 5:15