Provérbios 23

1 Bir önderle yemeğe oturduğunda 2 Önüne konulana dikkat et.

2 İştahına yenilecek olursan, 2 Daya bıçağı kendi boğazına.

3 Onun lezzetli yemeklerini çekmesin canın, 2 Böyle yemeğin ardında hile olabilir.

4 Zengin olmak için didinip durma, 2 Çıkar bunu aklından.

5 Servet göz açıp kapayana dek yok olur, 2 Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.

6 Cimrinin verdiği yemeği yeme, 2 Lezzetli yemeklerini çekmesin canın.

7 Çünkü yediğin her şeyin hesabını tutar, 2 ‹‹Ye, iç›› der sana, 2 Ama yüreği senden yana değildir.

8 Yediğin azıcık yemeği kusarsın, 2 Söylediğin güzel sözler de boşa gider.

9 Akılsıza öğüt vermeye kalkma, 2 Çünkü senin sözlerindeki sağduyuyu küçümser.

10 Eski sınır taşlarının yerini değiştirme, 2 Öksüzlerin toprağına el sürme.

11 Çünkü onların Velisi güçlüdür 2 Ve onların davasını sana karşı O yürütür. kurtarıcılığı vurguluyor.

12 Uyarıları zihnine işle, 2 Bilgi dolu sözlere kulak ver.

13 Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, 2 Onu değnekle dövsen de ölmez.

14 Onu değnekle döversen, 2 Canını ölüler diyarından kurtarırsın.

15 Oğlum, bilge yürekli olursan, 2 Benim yüreğim de sevinir.

16 Dudakların doğru konuştuğunda 2 Gönlüm de coşar.

17 Günahkârlara imrenmektense, 2 Sürekli RAB korkusunda yaşa.

18 Böylece bir geleceğin olur 2 Ve umudun boşa çıkmaz.

19 Oğlum, dinle ve bilge ol, 2 Yüreğini doğru yolda tut.

20 Aşırı şarap içenlerle, 2 Ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme.

21 Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır, 2 Uyuşukluk da insana paçavra giydirir.

22 Sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver, 2 Yaşlandığı zaman anneni hor görme.

23 Gerçeği satın al ve satma; 2 Bilgeliği, terbiyeyi, aklı da.

24 Doğru kişinin babası coştukça coşar, 2 Bilgece davranan oğulun babası sevinir.

25 Annenle baban seninle coşsun, 2 Seni doğuran sevinsin.

26 Oğlum, beni yürekten dinle, 2 Gözünü gittiğim yoldan ayırma.

27 Çünkü fahişe derin bir çukur, 2 Ahlaksız kadın dar bir kuyudur.

28 Evet, soyguncu gibi pusuda bekler 2 Ve birçok erkeği yoldan çıkarır.

29 Ah çeken kim? Vah çeken kim? 2 Kimdir çekişip duran? 2 Yakınan kim? Boş yere yaralanan kim? 2 Gözleri kanlı olan kim?

30 İçmeye oturup kalkamayanlar, 2 Karışık şarapları denemeye gidenlerdir.

31 Şarabın kızıl rengine, 2 Kadehte ışımasına, 2 Boğazdan aşağı süzülüvermesine bakma.

32 Sonunda yılan gibi ısırır, 2 Engerek gibi sokar.

33 Gözlerin garip şeyler görür, 2 Aklından ahlaksızlıklar geçer.

34 Kendini kâh denizin ortasında, 2 Kâh gemi direğinin tepesinde yatıyor sanırsın.

35 ‹‹Dövdüler beni ama incinmedim, 2 Vurdular ama farketmedim›› dersin, 2 ‹‹Yeniden içmek için ne zaman ayılacağım?››