Mundo

Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Babaya sevgisi yoktur.

1 João 2:15

İsanın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?

1 João 5:5

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!››

João 16:33

Tanrının isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acılarıysa ölüm getirir.

2 Coríntios 7:10

Tanrının görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri Onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Romanos 1:20

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ‹‹Tanrının çocukları›› deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

1 João 3:1

Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz.

Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz.

1 Timóteo 6:7,8

Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrıya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrıya düşman eder.

Tiago 4:4

Biliyoruz ki, biz Tanrıdanız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.

1 João 5:19

Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.

O, dünyadaydı, dünya Onun aracılığıyla var oldu, ama dünya Onu tanımadı.

João 1:9,10

Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için ‹‹akılsız›› olsun!

1 Coríntios 3:18

RAB diyor ki, ‹‹Kötülüğünden ötürü dünyayı, 2 Suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. 2 Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, 2 Zalimlerin gururunu kıracağım.

Isaías 13:11

RABbindir yeryüzü ve içindeki her şey, 2 Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

Çünkü Odur denizler üzerinde onu kuran, 2 Sular üzerinde durduran.

Salmos 24:1,2

Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.

2 Pedro 1:4

Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi?

Mademki dünya Tanrının bilgeliği uyarınca Tanrıyı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.

1 Coríntios 1:20,21

Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.

Mateus 24:14

‹‹Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin.

Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor.

João 15:18,19

‹‹Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz.

‹‹Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez.

Mateus 5:13,14

Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti.

Öyle ki, Tanrının önünde hiç kimse övünemesin.

1 Coríntios 1:28,29

İsa onlara şöyle buyurdu: ‹‹Dünyanın her yanına gidin, Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun.

Marcos 16:15

İyiliğin ne büyüktür, ya RAB, 2 Onu senden korkanlar için saklarsın, 2 Herkesin gözü önünde, 2 Sana sığınanlara iyi davranırsın.

Salmos 31:19

‹‹Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

João 12:31

Ne var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.

1 Coríntios 1:27

O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

1 João 2:2

İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline! Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline!

Mateus 18:7

Dikkatli olun! Mesihe değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin.

Colossenses 2:8

Tanrının bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrıdan gelen Ruhu aldık.

1 Coríntios 2:12

7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, Onu size gönderirim.

8 O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir:

9 Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler;

10 doğruluk konusunda, çünkü Babaya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz;

11 yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

João 16:7-11

Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın.

1 João 3:13

Yavrularım, siz Tanrıdansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.

1 João 4:4

Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.

João 17:14

‹‹Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

João 3:16

Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

Efésios 6:12

İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir?

Mateus 16:26

Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

João 3:19

Kutsal Yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrıya hesap versin diye Yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz.

Romanos 3:19

Çünkü Tanrıdan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.

1 João 5:4

Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer, 2 Yargı için kurmuştur tahtını;

O yönetir doğrulukla dünyayı, 2 O yargılar adaletle halkları.

Salmos 9:7,8

Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrının isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.

1 João 2:17

Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz.

2 Coríntios 10:3

Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.

Tiago 1:27

Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrının iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Romanos 12:2

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

João 14:27

Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Babaya sevgisi yoktur.

Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Babadan değil, dünyadandır.

1 João 2:15,16

Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum.

João 17:15

Gökler senindir, yeryüzü de senin; 2 Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.

Salmos 89:11

Çünkü Tanrının bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.

Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.

Tito 2:11,12

O, dünyadaydı, dünya Onun aracılığıyla var oldu, ama dünya Onu tanımadı.

João 1:10

Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Babadan değil, dünyadandır.

1 João 2:16

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: ‹‹Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.››

João 8:12

15 Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum.

16 Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.

17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.

18 Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim.

João 17:15-18

Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar.

Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.››

João 17:25,26

İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?

Marcos 8:36