Pais

İsa, ‹‹Yol, gerçek ve yaşam Benim›› dedi. ‹‹Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez.

João 14:6

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, 2 RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

Salmos 103:13

Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

João 14:2

Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.››

Lucas 6:36

Çünkü bize bir çocuk doğacak, 2 Bize bir oğul verilecek. 2 Yönetim onun omuzlarında olacak. 2 Onun adı Harika Öğütçüfı, Güçlü Tanrı, 2 Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

Isaías 9:6

7 Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez?

8 Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız.

9 Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse Ruhlar Babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi?

10 Babalarımız bizi kısa bir süre için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor.

Hebreus 12:7-10

Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor.

Romanos 8:19

Oğlum, RABbin terbiye edişini hafife alma, 2 Onun azarlamasından usanma.

Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi, 2 Sevdiğini azarlar.

Provérbios 3:11,12

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ‹‹Tanrının çocukları›› deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

1 João 3:1

Baba Oğulda yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

João 14:13

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi.

João 1:12

Babalar, size yazdım, Çünkü başlangıçtan beri var Olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım, Çünkü güçlüsünüz, Tanrının sözü içinizde yaşıyor, Kötü olanı yendiniz.

1 João 2:14

Doğru kişinin babası coştukça coşar, 2 Bilgece davranan oğulun babası sevinir.

Provérbios 23:24

Babamız Tanrıya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

Filipenses 4:20

‹‹Kimse sizi ‹Rabbî› diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz.

Yeryüzünde kimseye ‹Baba› demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel Babadır.

Mateus 23:8,9

Yoksa Babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem, hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir.

Mateus 26:53

Yine de Babamız sensin, ya RAB, 2 Biz kiliz, sen çömlekçisin. 2 Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

Isaías 64:8

Öz Oğlunu bile esirgemeyip Onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, Onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?

Romanos 8:32

Kutsal konutundaki Tanrı, 2 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

Salmos 68:5

Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, 2 Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, 2 Boynun için gerdanlık olacaktır.

Provérbios 1:8,9

Tanrıyı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul Onu tanıttı.

João 1:18

‹‹Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RABbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

Êxodo 20:12

Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babasından gelir.

Tiago 1:17

Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Mateus 6:6

11 ‹‹Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir?

12 Ya da yumurta isterse ona akrep verir?

13 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Babanın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?››

Lucas 11:11-13

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

Efésios 6:4

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, 2 RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

Çünkü mayamızı bilir, 2 Toprak olduğumuzu anımsar.

Salmos 103:13,14

Ahmak babasının uyarılarını küçümser, 2 İhtiyatlı kişi azara kulak verir.

Provérbios 15:5

‹‹Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü.

Lucas 12:32

Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.››

João 14:21

Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‹‹Abba, Baba!›› diye sesleniriz.

Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder.

Romanos 8:15,16

Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Babaya sevgisi yoktur.

1 João 2:15

Babamız sensin. 2 İbrahim bizi tanımasa da, 2 İsrail bizi kabul etmese de, 2 Babamızsın, ya RAB, 2 Ezelden beri adın ‹‹Kurtarıcımız››dır.

Isaías 63:16

29 İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez.

30 Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.

31 Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.

Mateus 10:29-31

‹‹Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek, ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek.

Deuteronômio 24:16

1 Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur.

2 ‹‹İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.›› Vaat içeren ilk buyruk budur.

4 Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

Efésios 6:1-4

28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.

30 Ben ve Baba biriz.››

João 10:28-30

Diriler, yalnız diriler 2 Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder; 2 Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır.

Isaías 38:19

Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.

João 17:24

Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder.

Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.

Colossenses 3:20,21

Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.››

Mateus 5:48

Babalar, size yazıyorum, Çünkü başlangıçtan beri var Olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum, Çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar, size yazdım, Çünkü Babayı tanıyorsunuz.

1 João 2:13

‹‹Babam her şeyi bana teslim etti. Oğulu, Babadan başka kimse tanımaz. Babayı da Oğuldan ve Oğulun Onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz.

Mateus 11:27

3 Çocuklar RABbin verdiği bir armağandır, 2 Rahmin ürünü bir ödüldür.

4 Yiğidin elinde nasılsa oklar, 2 Öyledir gençlikte doğan çocuklar.

5 Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! 2 Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken 2 Utanç duymayacaklar. kapısında yapılırdı.

Salmos 127:3-5

Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Mateus 6:26

Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın.

Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.››

Mateus 6:17,18

Torunlar yaşlıların tacıdır, 2 Çocukların övüncü anne babalarıdır.

Provérbios 17:6

Annesine ya da babasına sövenin 2 Işığı zifiri karanlıkta s��necek.

Provérbios 20:20

İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

João 14:23