Páscoa

Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: ‹‹Davut Oğluna hozana! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!››

Mateus 21:9

Başının üzerine,

Mateus 27:37

Adam onlara, ‹‹Şaşırmayın!›› dedi. ‹‹Çarmıha gerilen Nasıralı İsayı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte Onu yatırdıkları yer.

Marcos 16:6

İsa şarabı tadınca, ‹‹Tamamlandı!›› dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.

João 19:30

Ne olur, ya RAB, kurtar bizi, 2 Ne olur, başarılı kıl bizi!

Kutsansın RABbin adıyla gelen! 2 Kutsuyoruz sizi RABbin evinden.

Salmos 118:25,26

O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti.

İsanın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten Kutsal Yazıyı henüz anlamamışlardı.

João 20:8,9

‹‹O burada yok, dirildi. Daha Celiledeyken size söylediğini anımsayın.

İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.››

Lucas 24:6,7

Ey Siyon kızı, sevinçle coş! 2 Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! 2 İşte kralın! 2 O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. 2 Eşeğe, evet, sıpaya, 2 Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!

Zacarias 9:9

Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için Onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.››

Mateus 20:18,19

‹‹Abba, Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.››

Marcos 14:36

İsa yüksek sesle, ‹‹Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!›› diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

Lucas 23:46

Melek kadınlara şöyle seslendi: ‹‹Korkmayın! Çarmıha gerilen İsayı aradığınızı biliyorum.

O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, Onun yattığı yeri görün.

Mateus 28:5,6

Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler.

Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, ‹‹Selam, ey Yahudilerin Kralı!›› diyerek Onunla alay ettiler.

Mateus 27:28,29