A Última Palavra vem do Senhor

I som ikke vet hvad som skal hende imorgen! For hvad er eders liv? I er jo en røk som viser sig en liten stund og så blir borte!

Istedenfor at I skulde si: Om Herren vil, så blir vi i live, og vi skal gjøre dette eller hint.

Tiago 4:14,15

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

Mateus 24:35

Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havene og alle dyp,

Salmos 135:6

Se, det kommer, det skjer, sier Herren, Israels Gud; det er dagen som jeg har talt om.

Ezequiel 39:8

Da sa Herren til Moses: Er Herrens arm for kort? Nu skal du få se om det vil gå dig som jeg har sagt, eller ikke.

Números 11:23

og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.

Colossenses 1:17

Gud er ikke et menneske at han skulde lyve, ei heller et menneskes barn at han skulde angre; skulde han si noget og ikke gjøre det, skulde han tale og ikke sette det i verk?

Números 23:19

således skal mitt ord være, som går ut av min munn; det skal ikke vende tomt tilbake til mig, men det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det som jeg sender det til.

Isaías 55:11

Jeg vet at du kan alt, og at ingen tanke er umulig å utføre for dig.

Jó 42:2

Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud; skulde nogen ting være for vanskelig for mig?

Jeremias 32:27