Versículos Diários

Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så forlater du våre overtredelser.

Salmos 65:4

76 Men også du, barn, skal kalles den Høiestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier,

77 for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse

78 for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopgang fra det høie gjeste oss,

Lucas 1:76-78

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis