Versículos do Dia

Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. Salmos 9:10

Og han løftet sine øine på sine disipler og sa: Salige er I fattige; for Guds rike er eders. Lucas 6:20