Versículos Diários

Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder.

Oséias 10:12

og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Efésios 4:24

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis