Versículos do Dia

Da skal jomfruer glede sig i dans, og unge og gamle skal glede sig sammen, og jeg vil vende deres klage til fryd og trøste dem og glede dem efter deres sorg. Jeremias 31:13

Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,han trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale! 2 Tessalonicenses 2:16,17