Versículos do Dia

Har vi ikke alle sammen én far? Har ikke en Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre, så vi vanhelliger våre fedres pakt? Malaquias 2:10

Derfor ta eder av hverandre, likesom og Kristus tok sig av eder til Guds ære! Romanos 15:7