Versículos do Dia

Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig. Salmos 5:12

Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.Dette har jeg talt til eder forat min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen. João 15:10,11