K

Versículos do Dia

4 Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så forlater du våre overtredelser.

Salmos 65:4

4 men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

5 forat han skulde kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.

Gálatas 4:4,5

Bíblias

são mais de 150 bíblias disponíveis

Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento