Amigo

Jeg holder mig til alle dem som frykter dig, og som holder dine befalinger.

Salmos 119:63

Far ikke vill! Dårlig omgang forderver gode seder.

1 Coríntios 15:33

Bedre å være to enn én, for de har god lønn for sitt strev;

om de faller, kan den ene reise sin stallbror op; men stakkars den som er alene, for faller han, har han ingen til å reise sig op!

Eclesiastes 4:9,10

Og Jonatan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv.

1 Samuel 18:3

13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;

14 I er mine venner dersom I gjør det jeg byder eder.

15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder.

João 15:13-15

I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre.

Ingen har nogensinne sett Gud; dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.

1 João 4:11,12

1 En sang ved festreisene; av David. Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!

2 Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans klædebon,

3 Som Hermons-dugg, som flyter ned på Sions berg; for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

Salmos 133:1-3

16 På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene.

17 Men den som har verdens gods og ser sin bror ha trang og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham?

18 Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

1 João 3:16-18

Dette er mitt bud at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder.

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;

João 15:12,13

og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn.

Tiago 2:23

Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!

Romanos 12:10