Amor Próprio

Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

1 Pedro 2:9

3 Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

4 Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

5 hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

Salmos 8:3-5

Hvor vektige dine tanker er for mig, Gud, hvor store deres summer!

Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand; jeg våkner op, og jeg er ennu hos dig.

Salmos 139:17,18

som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet

for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster,

Salmos 113:7,8

Selges ikke fem spurver for to øre? Og ikke én av dem er glemt hos Gud.

Men endog hårene på eders hode er tellet alle sammen; frykt ikke! I er mere enn mange spurver.

Lucas 12:6,7

Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høie vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hvad mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.

1 Samuel 16:7

Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel.

Salmos 139:14

For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.

Romanos 12:3