Bom Dia

Merk på mitt klagerop, min konge og min Gud! For til dig beder jeg.

Salmos 5:3

Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig; jeg vil synge og lovprise.

Salmos 57:8

En salme, en sang til sabbatsdagen.

Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

Salmos 92:1,2

22 Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss; for hans barmhjertighet har ennu ikke ende.

23 Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.

24 Herren er min del, sier min sjel; derfor håper jeg på ham.

Lamentações 3:22-24

1 Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all jorden!

2 Syng for Herren, lov hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse!

3 Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger!

Salmos 96:1-3

Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse.

Salmos 17:15

Så din sæd om morgenen, og la ikke din hånd hvile når det lider mot aftenen; for du vet ikke hvad som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode.

Eclesiastes 11:6

De farer omkring efter mat; om de ikke blir mette, blir de således natten over.

Salmos 59:16

En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid.

Hver dag vil jeg love dig, og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid.

Salmos 145:1,2

Mon din undergjerning blir kjent i mørket, og din rettferdighet i glemselens land?

Salmos 88:13

Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den!

Salmos 118:24

han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.

1 Tessalonicenses 5:10

Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den.

Salmos 119:97

Vanndyp kaller på vanndyp ved duren av dine fossefall; alle dine brenninger og dine bølger går over mig.

Salmos 42:8

Han stiller havenes brusen, deres bølgers brusen og folkenes bulder.

Salmos 65:8

Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss; for hans barmhjertighet har ennu ikke ende.

Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.

Lamentações 3:22,23

24 Herren velsigne dig og bevare dig!

25 Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!

26 Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred!

Números 6:24-26

Mett oss, når morgenen kommer, med din miskunnhet, så vil vi juble og være glade alle våre dager!

Salmos 90:14

La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!

Salmos 143:8

De farer omkring efter mat; om de ikke blir mette, blir de således natten over.

Men jeg vil synge om din styrke, og jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet; for du er min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.

Salmos 59:16,17

Herre, vær oss nådig! På dig bier vi; vær vår arm hver morgen, ja vår frelse i nødens tid!

Isaías 33:2

Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord; han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det forat jeg skal høre som disipler hører.

Isaías 50:4

Herre! du har ført min sjel op av dødsriket, du har kalt mig til live fra dem som farer ned i graven.

Lovsyng Herren, I hans fromme, og pris hans hellige navn!

Salmos 30:4,5

Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.

Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.

Gênesis 1:4,5

Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter,

2 Pedro 1:19

Lovsyng Herren, I hans fromme, og pris hans hellige navn!

Salmos 30:5