Consolador

Salige er de som sørger; for de skal trøstes.

Mateus 5:4

men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

João 14:26

Ut av trengselen kalte jeg på Herren; Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rum.

Salmos 118:5

De skal ikke hungre mere, heller ikke tørste mere; solen skal heller ikke falle på dem, eller nogen hete;

for Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livsens vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øine.

Apocalipse 7:16,17

Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud,

han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!

2 Coríntios 1:3,4

For likesom Kristi lidelser kommer rikelig over oss, så er og vår trøst rikelig ved Kristus.

2 Coríntios 1:5

Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder.

João 16:7

Jeg vil ikke efterlate eder farløse; jeg kommer til eder.

João 14:18

Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

João 15:26

og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig,

João 14:16

Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel.

Salmos 94:19

Men tålmodets og trøstens Gud gi eder å ha ett sinn innbyrdes efter Kristi Jesu forbillede,

Romanos 15:5

Jeg, jeg er den som trøster eder; hvem er du, at du frykter for et menneske, som skal dø, for et menneskebarn, som skal bli lik gress,

Isaías 51:12