Dia das Crianças

Men Jesus sa: La de små barn være og hindre dem ikke fra å komme til mig! for himlenes rike hører sådanne til.

Mateus 19:14

Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Isaías 54:13

Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna Davids sønn! da blev de vrede og sa til ham:

Hører du hvad disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har I aldri lest: Av umyndiges og diendes munn har du beredt dig lovprisning?

Mateus 21:15,16

1 I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike?

2 Og han kalte et lite barn til sig og stilte det midt iblandt dem

3 og sa: Sannelig sier jeg eder: Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

4 Derfor, den som gjør sig liten som dette barn, han er den største i himlenes rike;

Mateus 18:1-4

Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det.

Og han tok dem i favn og la sine hender på dem og velsignet dem.

Marcos 10:15,16

Og han tok et lite barn og stilte det midt iblandt dem, og tok det i favn og sa til dem:

Den som tar imot et sådant lite barn for mitt navns skyld, han tar imot mig, og den som tar imot mig, han tar ikke imot mig, men imot ham som sendte mig.

Marcos 9:36,37

Se til at I ikke forakter en av disse små! for jeg sier eder at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn.

Mateus 18:10

I barn! vær lydige mot eders foreldre i alle ting! for dette er velbehagelig i Herren.

I fedre! opegg ikke eders barn, forat de ikke skal tape motet!

Colossenses 3:20,21

Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn.

Salmos 127:3

1 I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett.

2 Hedre din far og din mor - dette er det første bud med løfte -

3 forat det må gå dig vel, og du må lenge leve i landet.

4 Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!

Efésios 6:1-4

24 Herren velsigne dig og bevare dig!

25 Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!

26 Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred!

Números 6:24-26