Dia dos Pais

20 Og han stod op og kom til sin far. Men da han ennu var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham.

21 Men sønnen sa til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.

22 Men faren sa til sine tjenere: Ta frem den beste klædning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter,

23 og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!

Lucas 15:20-23

3 Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn.

4 Som piler i den veldige kjempes hånd, således er ungdoms sønner.

5 Lykksalig er den mann som har sitt kogger fullt av dem; de blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Salmos 127:3-5

Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke!

1 Coríntios 16:13

Men synes I ikke om å tjene Herren, så velg idag hvem I vil tjene, enten de guder eders fedre dyrket på hin side elven, eller amorittenes guder, i hvis land I bor! Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren.

Josué 24:15

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.

Êxodo 20:12