Dificuldades

8 Han binder vannene sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem.

9 Han lukker for sin trone, breder sine skyer over den.

10 En grense har han dradd i en ring over vannene, der hvor lyset grenser til mørket.

Jó 26:8-10

Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Så stod han op og truet vindene og sjøen, og det blev blikkstille.

Men mennene undret sig og sa: Hvad er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?

Mateus 8:26,27

Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere klæ eder, I lite troende?

Derfor skal I ikke være bekymret og si: Hvad skal vi ete, eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæ oss med?

Mateus 6:30,31

39 Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten.

40 De krevde, og han lot vaktler komme og mettet dem med himmelbrød.

41 Han åpnet klippen, og det fløt vann; det løp gjennem det tørre land som en strøm.

Salmos 105:39-41

For tungens svepe skal du være skjult, og du skal ikke frykte når ødeleggelsen kommer.

Jó 5:21

Herre, hærskarenes Gud, hvem er sterk som du, Herre? Og din trofasthet er rundt omkring dig.

Salmos 89:9

han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!

Salmos 91:2

Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød.

Salmos 37:25

1 Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot*; en sang. / {* sannsynligvis en toneart, 1KR 15, 20.}

2 Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.

3 Derfor frykter vi ikke, om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte,

Salmos 46:1-3

Og en hytte skal der være til skygge om dagen mot hete og til ly og skjul mot vannskyll og regn.

Isaías 4:6

melkrukken blev ikke tom, og oljekrukken fattedes ikke olje, efter det ord som Herren hadde talt gjennem Elias.

1 Reis 17:16

35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd?

36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår.

37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt,

39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:35-39

Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig;

Isaías 43:2

og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.

Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Salmos 9:9,10

Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie.

Salmos 93:4

Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli til evig tid.

De skal ikke bli til skamme i den onde tid, og i hungerens dager skal de mettes.

Salmos 37:18,19

Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.

Salmos 62:8

Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Naum 1:7

idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende,

forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort -

2 Coríntios 4:8,9

for du har vært et vern for den ringe, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete; for voldsmenns fnysen er som regnskyll mot en vegg.

Isaías 25:4

For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer,

Isaías 44:3

Han lot stormen bli til stille, og bølgene omkring dem tidde.

Salmos 107:29

Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, forat de der skulde gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.

Apocalipse 12:6

Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder;

Lucas 10:19