Dinheiro

Og han sa til dem: Se til og ta eder i vare for all havesyke! for ingen har sitt liv av sitt gods, om han er nokså rik.

Lucas 12:15

men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

1 Timóteo 6:9

For hvem er vel jeg, og hvad er mitt folk, at vi skulde være i stand til å gi en frivillig gave som denne. Fra dig kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt dig.

1 Crônicas 29:14

Jo mere gods dess flere til å fortære det; og hvad gagn har dets eier av det, annet enn at han får se det?

Eclesiastes 5:10

For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Mateus 6:21

Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!

Mateus 25:21

Gi alle det I er dem skyldige: den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer!

Romanos 13:7

Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte,

1 Timóteo 6:17

Derfor betaler I jo også skatt; for de er Guds tjenere, som nettop tar vare på dette.

Romanos 13:6

Over dine vidnesbyrds vei har jeg gledet mig, som over all rikdom.

Salmos 119:14

Bedre er det lille som den rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom.

For de ugudeliges armer skal sønderbrytes, men Herren støtter de rettferdige.

Salmos 37:16,17

Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

Hebreus 13:5